Zemní a výkopové práce, Hradec Králové, kontejnerová doprava

Výkopy zeminy, úpravy terénu, Hradec Králové, nákladní doprava, přeprava materiálu

Firma Radim Berger se specializuje na zemní a výkopové práce - výkopy stavebních jam, úpravy terénu, těžbu zeminy, zpevňování svahů a břehů, čištění rybníků, výkopy bazénů, rybníků, jezírek, sklepů, septiků a kontejnerovou přepravu.

Působíme v Hradci Králové a okolí, ale je možná dohoda na práce i ve vzdálenějším regionu. Zemní práce (zakládání staveb, hrubé terénní úpravy, čisté terénní úpravy) a nákladní autodopravu pro Vás realizujeme po bližší specifikaci.

S naším strojovým parkem zemních strojů a nákladních automobilů nabízíme komplexní dodávky zemních prací, jak pro malé, tak velké stavebníky - násypy, zářezy, hloubení drážek a výkopů, modelace terénu, hrubé terénní úpravy, čisté terénní úpravy, skrývky ornic a zemin, kypování sypkých materiálů.

Základní informace