Zemní práce Žďár nad Sázavou, revitalizace vodních toků

Zemní a bourací práce v Novém Městě na Moravě, demolice

Ondřej Lukeš se sídlem v Novém Městě na Moravě provádí zemní práce, demolice, vodohospodářské stavby revitalizace vodních toků a rybníků - zejména jejich odbahnění výstavba a opravy suchých poldrů a odvodňovacích soustav obnova a zakládání mokřadních ekosystémů ochrana proti erozi zemědělských pozemků a lesních kultur protierozní a protipovodňová opatření v krajině Ekologické stavby likvidace (sanace) starých zátěží skládek komunálního odpadu, sedimentu z rybníků likvidace kontaminovaných látek, nebezpečných odpadů zakládání a obnova prvků ekologické stability v návaznosti na vodní režim sanaci sesuvů půdy.

Dopravní stavby výstavba komunikací, cyklistických tras, vyspravování výtluků výstavba chodníků, pokládání zámkové dlažby rekonstrukce cest včetně odvodnění těles vozovek zřizování ocelových svodnic k regulaci povrchové vody na tělese cest obnova a zřizování cestních a porostních melioračních příkopů profilovou lžící výstavby či opravy lesních cest, svážnic, propustí a nájezdů, skládek dřeva atd.

Základní informace

Kontaktní formulář

Položky označené * (hvězdičkou) jsou povinné.

Odesláním kontaktního formuláře souhlasíte s našimi Pravidly zpracování osobních údajů.

Doporučené firmy v oborech