Zdravotnické zařízení, Ústí nad Labem, očkování, lékaři

Hygienické laboratoře, monitoring životního a prac. prostředí (fyzikální faktory, chemická, bilologická a mikrobiologická vyšetření), pracovně lékařské služby (závodní preventivní péče), klinická diagnostika,   ordinace alergologie a imunologie, očkování, poradna HIV/AIDS - Ústecký kraj

Základní informace