Základní umělecká škola, Moravský Krumlov

ZUŠ Český Krumlov poskytuje dlouhodobé, systematické a kvalitní vzdělání v oboru hudebním, výtvarném a tanečním od předškolního věku až po dospělé studenty. Žáci, kteří k nám přicházejí rozvíjejí svůj talent pod vedením kvalifikovaných odborníků, kteří připravují žáky jednak pro amatérskou činnost, ale řada absolventů pokračuje ve studiu na středních a vysokých školách uměleckého směru a jsou úspěšnými profesionály a šiřiteli umění.

Základní informace