Základní škola Zlín, příspěvková organizace

Duhová škola – přidružená škola UNESCO s mezinárodní výměnou zkušeností. Výuka anglického jazyka již od 1. ročníku. Škola je zařazena do sítě škol podporujících zdraví. Podporuje a rozvíjí všestranně talentované žáky. Pohybově nadaným dětem (zejména na házenou) nabízí rozšířenou výuku tělesné výchovy – přípravka od 1. ročníku. Škola nabízí: pestrost akcí v rámci protidrogové prevence, ozdravné pobyty žáků, zajímavé akce školní družiny, práce s dyslektickými žáky, velký výběr zájmových kroužků a možnost výuky hry na hudební nástroje v pobočce Hudební školy YAMAHA.

Navštivte nás. Sídlíme ve Zlíně.

Základní informace