Základní škola a mateřská škola Prostějov, Kollárova ul. 4

V MŠ jsou 4 třídy. Jedna z nich je určena pro děti s vadami řeči (logopedická).

Na ZŠ je 9 běžných tříd a 5 tříd I. stupně pro žáky s SPU (dys poruchy učení). ŠVP školy je směřován k využití výpočetní techniky ve výuce. Ve třídách jsou interaktivní tabule s připojením k Internetu, interaktivními učebnicemi a výukovým SW. Pro výuku informatiky slouží 2 učebny informatiky.

Navštivte náš web a dozvíte se více.

Základní informace

Kontaktní formulář

Položky označené * (hvězdičkou) jsou povinné.

Odesláním kontaktního formuláře souhlasíte s našimi Pravidly zpracování osobních údajů.