Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník

Jsme úplnou školou s 1. až 9. postupným ročníkem. Škola nabízí dětem vyžití se v mnoha zájmových útvarech, dále možnost školního stravování a školní družiny.

Škola disponuje novým multifunkčím hřištěm s atletickým 200m oválem a v blízké době i novou tělocvičnou a odbornými učebenami.

Připravujeme pro budoucí život kolem 200 dětí.

Základní informace