Grafické práce Praha, úprava tiskovin, webové stránky, loga

Grafické studio burdon tvoří Martin Duraj a Markéta Linková a externí spolupracovníci, kteří se zapojují do chodu studia v případě, že zakázka vyžaduje přístup odpovídající jejich stylu vyjadřování.

Ač není burdon velká firma, dokáže splnit velké množství různých grafických
Základní informace