Vybavení a revize pro dětská hřiště, sportoviště a tělocvičny

Nabízíme dodávky vybavení a revize pro dětská a sportovní hřiště a pro tělocvičny. Můžeme předem zpracovat studii rozmístnění, včetně orientačního propočtu a realizovat komplexni dodávky v rámci inženýringu.

Dodávky pro dětská hřiště odpovídají ČSN EN 1176 a 1177, doávky pro tělocvičny odpovídají základní ČSN EN 913.

Základní informace