Zemní vrty, Přehořov, vrtané studny

Vyhledání vhodných pramenů, zhotovení hydrogeologického průzkumného vrtu s parametry vrtané studny, poradenská činnost Přehořov.
Základní informace