Volnočasové aktivity, Třebíč, tábory, kluby, kurzy, zábava

1.         Hlavní cíle

Hlavním cílem sdružení je nabídnout dětem a mládeži možnosti k  aktivnímu trávení volného času a snažit se tak účinně minimalizovat rizika spojená se sociálně patologickými jevy. Tento cíl je uskutečňován především:

a              pravidelnou prací s  dětmi a mládeží v  kroužcích, klubech a oddílech,

b              pořádáním prázdninových táborů a pobytů,

c              nepravidelnými akcemi pro neorganizované děti a mládež,

d              nepravidelnými akcemi pro děti a mládež a jejich vedoucí registrované v  dalších organizacích a sdruženích.

 

2.         Další cíle

Dalším cílem je umožnit dobrovolným vedoucím, kteří pracují s  dětmi a mládeží, rozšiřování znalostí a získávání zkušeností a možnost přístupu k informacím potřebným pro jejich dobrovolnou práci a pomáhat těmto vedoucím také materiálně. Tento cíl je uskutečňován především:

a              organizováním akcí, seminářů, školení a výměn zkušeností pro vedoucí organizací pracujících s  dětmi a mládeží,

b              provozováním internetového portálu informujícího o dění v  oblasti dětí a mládeže a primární prevence sociálně patologických jevů,

c              půjčováním či pronajímáním majetku sdružení, který bude sloužit dobrovolným vedoucím k  naplňování jejich cílů práce s dětmi a mládeží.

Základní informace

Kontaktní formulář

Položky označené * (hvězdičkou) jsou povinné.

Odesláním kontaktního formuláře souhlasíte s našimi Pravidly zpracování osobních údajů.