Vojenský a špitální Řád svatého Lazara, Praha, charita, zdraví

Vojenský a špitální řád  Svatého Lazara Jeruzalémského se sídlem v Praze je mezinárodní křesťanský rytířský řád.   Je to vojenský humanitární a současně špitální řád, sdružující jřesťany, kteří chtějí pomáhat bližním. Je zasvěcen péči a pomoci nemocným a chudým a obraně křesťanské víry a tradic a zásad křesťanské rytířskosti. Vznikl ve Svaté zemi v období křížových výprav.

Vojenský a špitální řád svatého Lazara Jeruzalémského reprezentovaný svým velmistrem J. K. V. princem Charles-Philippem d´Orléans, vévodou z Anjou, spolupracuje ve Francii v úplné shodě a vzájemným uznáním s Légion d’Honneur, Čestnou legií, jež je ve Francii vládou pověřena evidencí a správou čestných titulů a hodností.

České velkopřevorství požívá v České republice právního statutu mezinárodní nevládní organizace a pracuje kontinuálně od dob svého znovuobnovení v českých zemích v r. 1937 J. J. Karlem kn. Schwarzenbergem pod vedením současného velkopřevora J. E. Jana hr. Dobrzenského z Dobrzenicz. Informace na
Základní informace

Kontaktní formulář

Položky označené * (hvězdičkou) jsou povinné.

Odesláním kontaktního formuláře souhlasíte s našimi Pravidly zpracování osobních údajů.