Vodohospodářská společnost v Praze a kanalizační sítě

Odvádění a čištění odpadních vod v Praze rozvoj infrastruktury v této oblasti

Pražský vodohospodářská společnost, a. s. v Praze je správcem vodohospodářského majetku. PVS je odpovědná za udržování vodovodní sítě a kanalizační soustavy v provozuschopném stavu, za její obnovu a rozvoj.

Pro majitele vodohospodářské infrastruktury komplexně zajišťuje rozvoj této infrastruktury, investiční akce týkající se rekonstrukce vodovodních řadů a kanalizační sítě a koncepční činnosti, které souvisejí se zásobováním hlavního města pitnou vodou a odváděním a čištěním vod odpadních.

Navštivte naše www stránky, sídlíme v Praze.
Základní informace

Kontaktní formulář

Položky označené * (hvězdičkou) jsou povinné.

Odesláním kontaktního formuláře souhlasíte s našimi Pravidly zpracování osobních údajů.