Vědecký servis, Praha, sportovní reprezentace

Aktivity CASRI jsou v současnosti rozsáhlé. Intenzivně se věnujeme především vědeckému servisu pro státní a resortní sportovní reprezentaci. Pro resort Ministerstva obrany řešíme úkoly týkající se optimalizace metod výcviku a tvorby systému komplexní péče o vojáky. Pro veřejnost nabízíme řadu služeb a produktů, které vycházejí z poznatků získaných v hlavním předmětu činnosti.
Základní informace
Doporučené firmy v oborech