Státní organizace, Praha 1, Ústav mezinárodních vztahů

Výzkumná instituce v Praze 1, vědecký výzkum v oblasti mezinárodních vztahů

Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i. (ÚMV) je nezávislá veřejná výzkumná instituce, která provádí vědecký výzkum v oblasti mezinárodních vztahů. Jejím zřizovatelem je Ministerstvo zahraničních věcí České republiky.

Mezi hlavní aktivity Ústavu mezinárodních vztahů patří: Základní a aplikovaný výzkum mezinárodních vztahů, často v rámci českých i mezinárodních projektů (v průměru jde o šest mezinárodních a jedenáct českých projektů za rok). Publikační činnost v podobě sborníků, periodik, monografií, článků v odborné literatuře a doporučení pro politickou praxi (tzv. policy papers). Organizování odborných akcí - konferencí, seminářů, expertních diskusí a prezentací (dvě desítky ročně).

Základní informace
Doporučené firmy v oborech