Úřad práce Hradec Králové, pracovní příležotosti, rekvalifikace

Úřad práce Hradec Králové, pracovní příležotosti, rekvalifikace, práce

Úřad práce je správním úřadem, který v rámci své působnosti zpracovává koncepci vývoje zaměstnanosti, soustavně sleduje a vyhodnocuje situaci na trhu práce a přijímá opatření na ovlivnění poptávky a nabídky práce  ve svém správním obvodu.
Základní informace