Bezpečnostní sprchy, Praha, úprava vody

Dodáváme úpravny vody (filtrace, vodní kámen, UV dezinfekce, chem. úprava). Řešíme úsporu vody a energie ve veřejných sanit. instalacích (tlačné a bezdotykové ventily, termoskopické směš. ventily, využití dešťové vody). Dodáváme bezpečnostní sprchy. Jsme z Prahy.
Základní informace