Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim

Na střední škole zemědělské v Chrudimi  lze studovat maturitní obory: agropodnikání, rostlinolékařství, ekologie a ochrana životního prostředí a učební obor: zemědělec farmář.

Studovat lze denní formou studia a agropodnikání dálkovou formou studia.

Na vyšší odborné škole je možno studovat obor - Správa a ochrana životního prostředí denní i dálkovou formou.

Základní informace