Společnost onkologických pacientů Most

AMA – společnost onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel v Mostě vznikla jako dobrovolné sdružení osob ochotných vzájemnou pomocí a svépomocí prohlubovat kvalitu života svého, svých bližních a přátel. AMA – SOP rozvíjí svou činnost jako nezávislý právní subjekt na území ČR. Činnost sdružení spočívá ve vzájemné pomoci onkologických pacientů a pomoc při znovunavrácení onkologického pacienta zpět do plnohodnotného života a pracovního procesu. Odstraňování sociálních bariér, které brání integraci onkologických pacientů zpět do společnosti. Pomocí informací o nových trendech léčení, seznamování se s  možnostmi žití s  tímto onemocněním, pořádáním kulturních, sportovních, společenských  akcí a  pořádáním ozdravných pobytů, tiskem Bulletinu a letáků, pořádáním a účastí na odborných seminářích, pořádaných předními onkologickými sdruženími ČR. Přednášky na středních školách, se zaměřením na výuku samovyšetření prsů. Pomocí přístrojové lymfodrenáže předcházet pooperačním lymfatickým otokům. I nadále provozovat poradenskou činnost dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. v  ONKO CENTRU, které je umístěno v  Krajské zdravotní a. s. Nemocnice Most 4. podlaží polikliniky.

Základní informace

Kontaktní formulář

Položky označené * (hvězdičkou) jsou povinné.

Odesláním kontaktního formuláře souhlasíte s našimi Pravidly zpracování osobních údajů.