Školy, Frýdek-Místek, soukromá střední odborná škola

K vybavenosti patří učebna výpočetní techniky, techniky administrativy, odborné jazykové učebny, vlastní posilovna, studovna s PC a knihovnou, překrásná a nově renovovaná aula, kantýna s bohatým sortimentem a mnoho dalších zajímavostí. Stravování zajišťujeme ve školní jídelně sousední školy. Rovněž ubytování lze zajistit na domovech mládeže v centru města.

V průběhu přípravy na budoucí povolání vykonávají studenti průběžnou i souvislou odbornou praxi dle zvolených studijních oborů, navštěvují kulturní, vědomostní a sportovní akce, účastní se odborných exkurzí, přednášek, besed, zážitkových preventivních programů, institucionálních návštěv a soutěží rozmanitého charakteru, v nichž dosahují mimořádných úspěchů a ocenění.

Základní informace