Logopedie, soukromá klinika LOGO - Brno, wellness, kosmetika

Logopedie je odvětví speciální pedagogiky, které se zabývá poruchami komunikace a vadami řeči, sluchu a hlasu. Logopedie se specializuje i na zdravotnickou logopedii, která řeší převážně těžké logopedické vady. V logopedických poradnách se také setkáváme s problémy, jako je koktavost, brebtavost, opožděný vývoj řeči, vývojová dysfázie. V dospělém věku na logopedii řešíme obvykle problematiku poruch řeči po úrazech a cévních mozkových příhodách. V současné době přibývá logopedických vad, a proto je důležité sledovat vývoj řeči malých dětí.

Klinika LOGO má smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami. Mezi další nabízené služby patří lékařské odbornosti a to konkrétně neurologie, psychiatrie, psychologie, ORL, foniatrie, rehabilitace. K uvolnění a relaxaci lze využít wellness víkend, které jsou mířeny na uvolnění a očistu těla, dále je na výběr logopedický pobyt a třetí variantou je zaměření na kosmetiku.

Kromě wellness víkendů nabízí klinika kosmetický salon s využitím francouzské kosmetiky. Najdete nás v Brně.
Základní informace