Soudní znalec, Tábor, lesnictví, oceňování lesů

Soudní znalec, Tábor, lesnictví, oceňování lesů, škod zvěří, posudky

Soudní znalec pro lesnictví a myslivost.

Ocěnění lesů a lesních porostů, všech pozemků, škod zvěří a na zvěři, trofejí zvěře,   ovocných i okrasných dřevin, funkce lesů v přírodním a životním prostředí. Odborný lesní hospodář.

Základní informace
Doporučené firmy v oborech