Pečovatelská služba Lipník nad Bečvou, sociální služby

Pečovatelská služba je poskytována jako ambulantní a terénní služba a  její základní činnosti při jejím zajištění jsou:

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

- pomoc při zajištění chodu domácnosti

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Základní informace