Základní škola, Teplice, školství

Na začátku 20. století dosáhla obec zřízení vlastní obecné školy, která v obci chyběla. Děti doposud chodily do novosedlické školy. V září 1902 byl položen základní kámen ke stavbě nové školy, která byla v září 1903 otevřena. Byla to ovšem škola německá. S rostoucím sebevědomím české menšiny rostly i její snahy o zřízení své vlastní české školy. Žádosti, podporované podpisovou akcí českých rodičů bylo v roce 1905 vyhověno a od září roku 1906 mohlo začít české vyučování. Nové budovy dvoutřídní školy se však česká menšina dočkala až v roce 1907.

Česká škola fungovala až do roku 1938, znovu byla otevřena po roce 1945. V poválečné éře školy zde působilo několik zanícených pedagogů. V obou budovách, k nimž přibyla v roce 1962 nově postavená národní škola, sídlila od roku 1953 osmiletka (později základní devítiletá škola).

Základní informace