Základní škola a Mateřská škola, Mostek, školství

Základní škola je plně organizovaná 8-mi třídní škola v důsledku malého počtu žáků ve 5. ročníku je tento spojen se žáky 4. ročníku se všemi postupnými ročníky budovaná v letech 1987-89 v „Akci Z“ a poté dokončená v letech 1994-95.

Areál základní školy tvoří čtyřpodlažní budova, v níž se nachází osm kmenových tříd a deset odborných učeben: pohybové výchovy, školní dílna, přírodopisu, dvě počítačové s pětadvaceti PC, hudební výchovy, jazyková, výtvarné výchovy a dějepisu, cvičná školní kuchyňka a fyzika a chemie. Součástí budovy je také jedno oddělení školní družiny. Pedagogičtí pracovníci mají k dispozici deset kabinetů a svůj kabinet má i vychovatelka školní družiny.

Od 1. 1. 2003 je součástí základní školy také škola mateřská a školní jídelna, které jsou od 1. 9. 2003 lokalizovány v nové budově č. p. 207, stojící asi sto metrů od hlavní budovy.

Základní informace