Základní škola, Havlíčkův Brod, školství

Od 1. 1. 2003 je ZŠ Ledeč nad Sázavou školou státní s právní subjektivitou. Základní škola je umístěna v pěti budovách. Ve třech budovách se vyučují žáci, další je tělocvična a jídelna. V budově v Komenského ulici je umístěno 15 tříd I. stupně a speciální třída (pro žáky 2. a 3. ročníku). Celkem se zde učí 337 žáků. V budově je malá tělocvična, kterou kromě žáků naší školy navštěvují oddíly DDM a TJ.

Ve dvou budovách v Nádražní je umístěno 14 tříd II. stupně s 391 žáky. V těchto budovách je umístěno vedení školy a ekonomické oddělení. U obou budov v nádražní ulici je umístěna velká tělocvična, která je využívána našimi žáky, oddíly DDM, TJ, žáky gymnázia i sportovní veřejností.

Školní jídelna je umístěna v blízkosti školních budov v Nádražní ulici. V letošním školním roce vaří pro 982 strávníků. Především pro žáky naší školy a gymnázia. V přízemí jídelny jsou umístěny dílny.

Základní informace