Základní škola, Kunovice, školské zařízení

Výchova a vzdělávání v Kunovicích, základní vzdělání

ZŠ Kunovice U Pálenice byla uvedena do provozu v roce 1993. Výuka na škole byla zahájena 6. září 1993. Škola je koncipována jako 16 třídní s I. a II. stupněm. Budova školy je umístěna na severovýchodním okraji města a patří k ní rozsáhlý pozemek, který je rozdělen na část sloužící k relaxaci žáků, část s okrasnou výsadbou zeleně a část, která slouží ke sportovnímu vyžití žáků.

Součástí sportovního areálu je travnatá fotbalová plocha, hřiště s asfaltovým povrchem umožňující provozovat basketbal, florbal, házenou, odbíjenou, tenis a běžecká dráha s umělohmotným povrchem. Ke sportovnímu areálu patří dvě tělocvičny.

V současné době školu navštěvuje 340 žáků I. a II. stupně. Z tohoto počtu 83 žáků dojíždí z okolních vesnic. Učitelský sbor tvoří 20 učitelů.

Školní družina má dvě oddělení a navštěvuje ji 50 pravidelně docházejících žáků. Zařízení pro školní stravování vaří v průměru 380 jídel pro žáky, zaměstnance a cizí strávníky.

Základní informace

Kontaktní formulář

Položky označené * (hvězdičkou) jsou povinné.

Odesláním kontaktního formuláře souhlasíte s našimi Pravidly zpracování osobních údajů.