Sdružení obcí Liberec pro Liberecký kraj - SOLK, samosprávy

Sdružení obcí Libereckého kraje - SOLK - Liberec
SOLK je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací. Jejími řádnými členy mohou být všechny obce a města Libereckého kraje.

Cíle sdružení:

napomáhání vzájemné informovanosti mezi obcemi, hájení společných zájmů a práv obcí a jejich zastupování v  regionálních orgánech, koordinace činností přesahujících rámec územního obvodu jedné obce, vytváření podmínek pro součinnost ve všech oblastech, v  nichž obce vyvíjejí svou činnost se zvláštním zřetelem na rozvíjení samosprávy, zaujímání stanovisek k  legislativním návrhům a dalším aktivitám týkajících se obcí, předkládání iniciativních návrhů orgánům státní správy, krajské samosprávy, poslancům a senátorům Parlamentu ČR, podpora informačnímu zázemí obcí v  oblastech jejich činností, shromažďování a rozšiřování zkušeností z  řešení problémů obcí, získávání finančních prostředků pro financování regionálních projektů, podpora zahraniční spolupráce regionu, podpora vzdělávání představitelů samosprávy, spolupráce s  ostatními regionálními organizacemi, svazky obcí, krajskými sdruženími obcí a Svazem měst a obcí ČR.
Základní informace

Kontaktní formulář

Položky označené * (hvězdičkou) jsou povinné.

Odesláním kontaktního formuláře souhlasíte s našimi Pravidly zpracování osobních údajů.