Podvojné účetnictví Praha 1, daně, účetní, daňová evidence

Vedení podvojného účetnictví:

formální kontrola, třídění, označení a předkontace prvotních dokladů, zaúčtování všech účetních dokladů, vedení účetního deníku, vedení hlavní knihy, vedení pokladní knihy, vedení knih pohledávek a závazků, zpracování přiznání k DPH a silniční dani, zpracování účetní závěrky,...

Daňová evidence:

formální kontrola, setřídění, označení prvotních dokladů, vedení peněžního deníku, vedení knihy pohledávek a závazků, zpracování přiznání k DPH a silniční dani, zpracování účetní závěrky,...

Mzdy, personalistika:

komplexní vedení mzdového účetnictví a personální agendy, přihlášky a odhlášky zaměstnanců na ČSSZ a zdravotní pojišťovny, mzdové listy, evidenční listy důchodového pojištění, vyúčtování daně ze závislé činnosti zaměstnanců, vyúčtování zálohové a srážkové daně organizací, zastupování organizací při kontrolách na sociální správě a zdravotních pojišťovnách,...

Sestavení daňových přiznání:

zpracování všech druhů daňových přiznání klienta, hlídání daňových termínů a splatnosti daní a daňových záloh, konzultace

Daňová optimalizace:

minimalizace daňové zátěže klienta při použití všech legálních prostředků s ohledem na předpokládaný vývoj podnikání v následujících letech
Základní informace