Nakladatelství a vydavatelství Praha

Nakladatelství PROSTOR vzniklo jako přímý pokračovatel samizdatové edice Prostor a stejnojmenné revue, která vycházela od roku 1982. Vyprofiloval se jako nakladatelský dům orientovaný kromě beletrie na historii, politologii, sociologii a obecněji kulturní dějiny s přesahem do dalších společenskovědních oborů.

U čtenářů se zapsal svými čtyřmi edicemi:

* Obzor
* Střed
* Portréty
* Česká paměť
* Dílo Milady Součkové

Činnost nakladatelství je spjata s myšlenkami evropského konzervativizmu, navazuje na filosofickou tradici a kulturní hodnoty západoevropské, resp. euroamerické civilizace.

Základní informace