Projekční kancelář Strakonice, inženýrská kancelář

Vypracujeme kompletní dokumentaci pozemních staveb (studie, projekt pro územní a stavební řízení, realizační dokumentaci) včetně řemesel, statiky, tepelně technických výpočtů.

Kromě staveb na silikátové bázi projektujeme dřevostavby, se kterými máme bohaté zkušenosti

Bohaté zkušenosti (cca 15 realizací) máme také  s revitalizací a zateplováním panelových domů. Zpracováváme dokumentaci pro programy "NOVÝ PANEL" a "ZELENÁ ÚSPORÁM" pro všechny objekty, kterých se programy týkají.

Zajišťujeme inženýrskou činnost v průběhu přípravy staveb a realizace - obstarání dokladů pro územní a stavební řízení, výbšr zhotovitele, stavební dozor příp. odborné vedení stavby pro akce realizované svépomocí.

Základní informace