Projekce vodhospodářských zařízení, Pardubice, autorizovaná

Projekce technologického zařízení ve vodním hospodářství, Pardubice, projekty

Autorizovaná projekce technologického zařízení  ve vodním hospodářství.

Projektování strojního vybavení pro:

-čistírny městských a průmyslových odpadních vod

-úpravny pitné vody

-čerpací stanice odpadních vod a pitných vod

-automatické tlakové stanice

-plavecké a rehabilitační bazény

Základní informace