Požární ochrana a bezpečnost Karviná, zákoník práce

Firma BHP CONSULT z Karviné, kterou reprezentuji, se zabývá poskytováním poradenství a služeb v oblasti bezpečnosti práce.

Požadavky zákoníku práce a z něj vycházejících dalších předpisů na zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ( zejména nařízení vlády č. 178/2001, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, č. 494/2001, kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamů o úrazu, č. 495/2001, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, zákon č. 258/2000, o ochraně veřejného zdraví a ostatní hygienické předpisy) kladou na zaměstnavatele zvýšené nároky na zajištění jejich povinností zejména ve vztahu k vypracování systému jak prevence rizik, tj. k jejich vyhledávání a stanovení účinných opatření k eliminaci příp. omezení jejich důsledků, tak i k vypracování systému účinné kontroly.

Se vstupem České republiky do EU se dá očekávat, že se podmínky budou neustále zpřísňovat.

Základní informace

Kontaktní formulář

Položky označené * (hvězdičkou) jsou povinné.

Odesláním kontaktního formuláře souhlasíte s našimi Pravidly zpracování osobních údajů.

Doporučené firmy v oborech