Polygrafické centrum, Bratislava, tisk

Efektivní tisk od 1 ks až po miliónové náklady, Bratislava, polygrafie

Tlač širokej škály tlačovín v optimálnom pomere kvalita-cena-termíny- letáky, katalógy, časopisy, noviny, knihy, obaly, etikety, samolepky, billboardy, bannery.....

Realizácia všetkých doplnkových služieb spojených s výrobou tlačovín za výhodných podmienok: foto, grafika, bezadresná distribúcia do schránok domácnosti, adresný mailing, prenájom billboardov.

Sídlíme v Bratislavě.
Základní informace