Pojistky Jihlava, pojišťovna D.A.S.

D. A. S. zajišťuje svým klientům kompletní právní servis (např. právní porady, úhradu nákladů advokátů, soudních poplatků, právního zástupce, znaleckých posudků atd. ), zkrátka pojištění právní ochrany představuje pojistný produkt, jehož cílem je uchránit klienty před náklady způsobenými právním sporem, především soudním řízením.
Prostřednictvím relativně malého ročního pojistného si tak lze v podstatě »předplatit« právní rady a nezbytné právní služby a to až do výše 500. 000 Kč za každý pojistný případ.

A když se k tomu přičte výhoda tísňové linky, na kterou můžete volat 24 hodin denně - je to pojištění, které se opravdu vyplatí!

Základní informace
Doporučené firmy v oborech