PO a BOZP, Ostrava, servis hasicích zařízení

Komplexní služby PO a BOZP v Moravskoslezském a Olomouckém kraji

Zajistíme pro Vás činnosti spojené s osobou odborně způsobilou v PO a osobou odborně způsobilou v prevenci rizik, provedeme kontroly stavu PO a BOZP, včetně zápisu s návrhem opatření, zpracujeme Vám dokumentaci PO a BOZP, provedeme školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců o PO a BOZP, odbornou přípravu preventivních požárních hlídek a preventistů PO. Provedeme kontroly a opravy hasicích přístrojů, revize hydrantů, dodání nových hasicích přístrojů, hydrantů a bezpečnostních tabulek.

Navštivte náš web, sídlíme v Ostravě.

Základní informace