Nádrže, jímky Šumperk, atypické plastové výrobky, aerační systémy

Zásobníkové nádrže samonosné i pro usazení do terénu, Šumperk, ČOV, bazény, potrubí

Společnost Plast Produkt ze Šumperka se zabývá výrobou atypických plastových produktů a zařízení, jakými jsou například samonosné celoplastové zásobníky, jímky a nádrže, odsávací potrubí, násypky, koše a další široká paleta speciálních výrobků na zakázku.

Od roku 1991 rozšířila společnost Plast Produkt spol. s r. o. svůj odbytový program i o výstavbu bazénů u rodinných domků včetně vodních atrakcí, zařízení pro úpravu vody a ostatní bazénové příslušenství. Dále se společnost zabývá aeračními systémy pro obecní i domovní čistírny odpadních vod.
Základní informace