Ekofarma Kozodoj, Karlovy Vary, zemědělství, ustájení koní, bio

Ekologické zemědělství Karlovy Vary, ekovýchova pro školy, ustájení koní, bioprodukty

Ekofarma v okrese Karlovy Vary s rozmanitým chovem všech hospodář. zvířat i těch málo známých(lamy, osli). Jsme místem mimoškolní výuky. Zaměřujeme se na spolupráci při ekologických výukových programech se školami a přinášíme dětem poučné náhledy na ekologické zemědělství, život zvířat a ochranu přírody hravou formnou. Pořádáme bioslavnosti a letní tábory. Prodáváme bioprodukty. Nabízíme ustájení koní a ježdění na nich. Praxe pro VŠ studenty zemědělských oborů. Vybudovali jsme naučnou stezku o ekologickém zemědělství a regionu kolem farmy.

Základní informace