Hydrogeologie Pardubice, průzkumy, studny, měření radonu

Hydrogeologie Pardubice, spol. s r. o. provádí inženýrsko - geologické a hydrogeologické průzkumy, vyhledávání zdrojů podzemní vody, hydrodynamické zkoušky (čerpací zkoušky, zasakovací zkoušky), odborné hydrogeologické posudky.

Dále provádíme vrtné a studnařské práce (komplexní dodávky), průzkumy znečištění zemin a podzemních vod, měření radonu v půdním podloží a ve stavbách pro stavební povolení a kolaudační řízení, monitorovací práce, laboratorní rozbory zemin a podz. vod v akreditovaných laboratořích, posuzování kvality pitných, povrchových a odpadních vod ve vztahu k platné legislativě, konzultace a poradenství.

Nabízené práce oceníme zdarma na základě specifikace požadavků zákazníka, příp. po dodání nezbytných podkladů.

Základní informace

Kontaktní formulář

Položky označené * (hvězdičkou) jsou povinné.

Odesláním kontaktního formuláře souhlasíte s našimi Pravidly zpracování osobních údajů.

Doporučené firmy v oborech