Odpady, sběr, zpracování, Hradec Králové

Firemní filosofie spočívá v poskytování efektivních a kvalitních služeb v komunální a komerční sféře při maximálně šetrném přístupu k životnímu prostředí.

Nyní provozujeme v ČR 13 řízených skládek odpadů s ročním objemem uložených odpadů téměř 700 tis. tun, dále zařízení na úpravu a zneškodnění nebezpečných odpadů, solidifikační linky, vlastní recyklační a třídící zařízení a zařízení pro biodegradaci materiálů kontaminovaných ropnými produkty.

Základní informace