Obec Heřmaň

Vítejte na těchto stránkách obce Heřmaň. Na těchto stránkách se dozvíte základní informace o obci.

Kontaktní a identifikační údaje

Oficiální název Heřmaň Přidružené části - Adresa Heřmaň čp. 43, 370 07 České Budějovice Telefon

e-mail obec.herman@ IČO 581305 Číslo účtu 30722-231/0100

Statistické údaje

Počet částí 1 Katastrální výměra 217 ha Nadmořská výška 472 m. n. m. Počet obyvatel 185 (k 1.7.2011) Pošta ne-České Budějovice Zdravotnické zařízení ne-České Budějovice Policie ne-České Budějovice Škola ne-České Budějovice Vodovod ano Plynofikace ano Kanalizace(ČOV) ne-v přípravě

Popis úřaduIng. Václav Pexa

starosta

Jan Šuster

místostarosta


Kontakt:
e-mail: obec.herman@


Úřední hodiny
Čtvrtek 18:00-20:00

Zatupitelstvo ing. Václav Pexa (starosta) Nezávislý kandidát

Jan Šuster (místostarosta)

Nezávislý kandidát František Fišer Nezávislý kandidát Ing. Jana Veselá Nezávislý kandidát Josef Šuster Nezávislý kandidát RNDr. Josef Milota Nezávislý kandidát Vojtěch Veselý Nezávislý kandidát

 

Zákony

Přehled některých zákonů, kterými se řídí činnost obecního úřadu.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Zákon č. 274/2001 Sb., o  vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Základní informace