elektrikář Benešov revize hromosvody

Silnoproudé a slaboproudé elektromontáže, instalace hromosvodů, zřizování el. přípojek, včetně zemních prací. Elektrické vytápění: akumulační, přímotopné, podlahové. Revize el. zařízení.
Základní informace