Měření a regulace Dvůr Králové nad Labem, přístroje

Harrer Kassen A - Mikrovlnné systémy zjišťující vodu ve výrobcích. B - Přístroje na bázi IČ spektrofotometru na zjišťování množství organických sloučenin. Měření:  vlhkost, koncentrace, sušina, konzistence, hustota, obsah vody, koncentrace organických látek.

SWR Mikrovlnná čidla měřící průtok tuhých práškových hmot v kovových potrubích dopravovaných pneumaticky nebo ve volném pádu. Zařízení detekující pohyb hmot a úroveň hladiny, prachových částic nebo sypné hmotnosti.

Měření: hmotnostní průtok, limitní hladina, pohyb materiálu, protržený filtr, sypná hmotnost, fluidní žlaby, pískování.

OCS Přístroje vycházející z digitálního zobrazení procesu a následného optického rozboru.
S vysoce přesnými kamerami lze odhalit velmi malé defekty ve výrobcích z polymerů, vyhledat je a analyzovat v laboratorních podmínkách i přímo na výrobních zařízeních.

Optická detekce vad, extrudéry, vada materiálu, granulometrie.

HunterLab - mnoho zajímavých přístrojů a nástrojů pro kontrolu mechanických vlastností nátěrových hmot a optických vlastností dopravního značení.

Měření barevnosti, geometrie difúzní, geometrie 45/0

ZTI - mnoho zajímavých přístrojů a nástrojů pro kontrolu mechanických vlastností nátěrových hmot a optických vlastností dopravního značení.

Nabídka: leskoměr, nanášecí pravítko, retroreflektometr, grindometr

APM - zvukové systémy na zjišťování objemu sila, zásobníků, volných ploch

Měření: objem sila, hladina materiálu, hladinoměr. RGI – izotopické měření hustoty, hladiny materiálu Měření: vlhkost, koncentrace, sušina, limitní hladina, zářiče Protagon -   kontinuální měření plošné hmotnosti, vlhkosti, tloušťky, popela na rámech. Detekce otvorů Měření: plošná hmotnost, vlhkost, tloušťka, popel, otvory

Tenzometrické vážení sil a nádrží

Thames Side – systémy na sledování hmotnosti materiálu v  sile nebo nádrži od 10kg do 600t.

 

 

 

Základní informace