Mateřská škola Trhové Sviny, školka, jesle pro děti

Mateřská škola - Trhové Sviny.

Jako červená nit se všemi činnostmi, které s dětmi děláme, táhne hlavní cíl a to „Výchova ke zdravému životnímu stylu“. Nezůstali jsme jen u slov, ale hledali jsme způsob, jak cíle dosáhnout. Zapojili jsme se do stylu práce „Zdravých mateřských škol“, vypracovali jsme projekt „Kurikulum naší mateřské školy“ ve kterém jsme si podrobně rozpracovali cíle kam chceme dojít a prostředky, jak toho chceme dosáhnout. Náš program „Kurikulum mateřské školy“ splňuje podmínky „Rámcového programu pro předškolní vzdělávání“.

V našem školním kurikulu a třídních kurikulech jsou plánována témata a obsah vzdělávání tak, abychom co nejlépe naplnily cíl našeho zaměření a to, aby se děti již od mateřské školy naučily postojům, které spočívají k úctě ke zdraví a praktickým dovednostem chránícím zdraví.

Jsme zde pro Vaše děti Vaše mateřská škola Trhové Sviny.
Základní informace