Mateřská škola Srubec, MŠ, školka, předškolní výchova, kroužky

Mateřská škola Srubec.

Veškeré činnosti v mateřské škole jsou praktikovány na základě Třídního vzdělávacího programu, který je zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Činnosti obsahují i prvky alternativních vzdělávacích metod. Rodiče se mohou aktivně do tvorby Třídního vzdělávacího programu, jeho jednotlivých bloků nebo projektů zapojit. V MŠ aktivně pracuje kroužek tělesné výchovy pod vedením paní L. Skalové, kdy každým rokem pořádáme Dětskou letní olympiádu.

V roce 2008 zde byl i kroužek anglického jazyka, je zde možnost otevření i kroužku HV nebo VV. Záleží na rozhodnutí rodičů. Mateřská škola i v letošním roce 2009 bude navštěvovat plavecký kurz na plovárně v Českých Budějovicích.

Děti z MŠ Srubec každým rokem navštěvují divadelní představení v Českých Budějovicích, divadlo jezdí i k nám. Ve spolupráci s MŠ Staré Hodějovice jezdíme s dětmi v rámci projektu Cassiopea na exkurzi na farmu, na výlety na konci roku, na sportovní dopoledne v rámci náboru mladých fotbalistů. V prosinci 2008 jsme byli v Kamenici nad Lipou na výletě v zámku v rámci oslav Mikuláše. Dále spolupracujeme se zřizovatelem v rámci organizace MDD na hřišti. Připojujeme se k akcím Vítání občánků nebo Vánoční posezení s důchodci, děti své výrobky dávají i na vánoční a velikonoční výstavu na OÚ.

S dětmi pořádáme různé soutěže, stezky odvahy, šipkované, loučení s předškoláky se spaním ve školce s atraktivním programem.

Myslíme i na ochranu zdraví a přírody. Máme z těchto důvodů vypracované některé projekty a také jsme se zapojili do soutěže ve sběru papíru Soutěžíme s panem Popelou, kterou pořádá ASA. Činnosti děti baví a konají je s nadšením. A právě z toho máme radost my, učitelky.
Základní informace