Mateřská škola Broumov, předškolní výchova

Péče a hlídání dětí v Broumově, mateřská škola

Mateřská škola předškolní výchovou zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte a rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení. Mateřská škola navazuje na výchovu dětí v rodině a v součinnosti s rodinou zajišťuje všestrannou péči dětem zpravidla ve věku od tří do šesti let.

Mateřská škola rozvíjí specifické formy výchovného působení na děti. Působí rovněž na děti zdravotně, výchovně a sociálně ohrožené a na děti talentované.

Více informací naleznete na našem webu.

Základní informace