Mateřská škola , Praha 8, státní organizace

Děti jsou zapsané ve čtyřech třídách MŠ a v pěti třídách pro děti zdravotně znevýhodněné. Třídy jsou heterogenní, což umožňuje společné zařazení sourozenců. Děti mohou pracovat se stejně starými kamarády a zároveň získávají sociální zkušenosti s mladšími i staršími dětmi. Dítě si může vybírat kamarády nejen podle věku, ale i podle svých sociálních potřeb.

Navštivte nás. Sídlíme v Praze 8.

Základní informace