Profesionální služby v oblasti marketingu, Praha

Marketingové poradenství
Analýza trhu, poptávky a konkurence
Marketingové plánování a kontrola
Marketingový audit společnosti
SWOT analýza
Návrh marketingové strategie
Návrh komunikační strategie
Posouzení podnikatelských záměrů
Predikce a vyhodnocení účinnosti vašich marketingových projektů
Základní informace