Nakládání s odpady Ústí nad Orlicí, čištění kanalizací

Poptáváte odčerpání septiku a likvidaci odpadu? Využijte naši nabídku z Ústí nad Orlicí.

Čerpání septiků a jímek v Ústí nad Orlicí, doprava nebezpečných látek

Naše společnost z Chocně, v okrese Ústí nad Orlicí, se zabývá nakládáním a likvidací odpadů. zajišťujeme čerpání odpadů a kalů ze septiků a jímek. Zajišťujeme čištění septiků, tlakové čištění kanalizací, zkoušky těsnosti jímek a dopravu nebezpečných látek.

V případě potřeby nás kontaktujte. Těšíme se na vaši poptávku. Sídlíme v Chocni, v okrese Ústí nad Orlicí.

Základní informace