Lesy a rybníky města Českých Budějovic, vlastník pozemků

Lesy a rybníky v Českých Budějovicích, vlastník pozemků

Město České Budějovice v současné době vlastní 1814 ha lesů, z toho 656 ha příměstských - rekreačních, 796 ha rybníků a 117 ha souvisejících pozemků, a 151 ha zemědělské půdy. Pro výkon práva myslivosti disponuje město dvěma honitbami - Černiš a Lhotka u Olešnice.

Základní informace